Nu börjar det bli dags att tänka på julklappar, kanske både till sina nära och kära samt till personalen? Vad är det som gäller? Vilka betraktas som personal? Måste man ge julklappar? Om arbetsgivaren gör ett klipp och får bra pris på gåvan – vad gäller då? Det finns många frågor som dyker upp. 

Om någon fråga kvarstår, tveka inte att kontakta oss. 

Måste man ge julklapp? 

Det finns inget krav på att ge julklappar till sin personal, men det är ett välkomnat inslag.  

Måste alla få julklapp? 

Det är viktigt att julklapp ges till alla anställda, eller en större grupp av de anställda. 

Hur mycket får julklappen kosta?  

Julklappar till personalen får man ge som en skattefri förmån under förutsättning att gåvans marknadsvärde är maximalt 500 kronor per person inklusive moms.  Det är alltså inte priset arbetsgivaren betalat för gåvan som är avgörande, utan marknadsvärdet – dvs det belopp som den anställde skulle ha fått betala om han själv hade köpt gåvan.

Om marknadsvärdet är högre än 500 kr inkl moms betraktas hela gåvan som lön, och hela gåvans värde blir en skattepliktig förmån för den anställde och företaget får betala sociala avgifter. 

Vad får julklappen bestå av? 

Julgåvan får bestå av i princip vad som helst, förutom kontanter eller presentkort som kan bytas mot pengar på ett eller annat sätt.  

Penninggåva till ideell verksamhet istället för julklapp 

Om den anställde begär att arbetsgivaren skänker pengar till ideell verksamhet istället för att få en julklapp skall den anställde beskattas för gåvans värde som för lön, eftersom detta då jämställs med kontanter. 

Om arbetsgivaren däremot beslutar sig för att inte ge några julklappar till de anställda utan istället skänka pengar till en organisation blir det ingen skattepliktig gåva för de anställda – men som alltid är gåvor ej avdragsgilla. 

Vilka betraktas som personal? 

Utöver sedvanlig avlönad personal räknas även styrelseledamöter och suppleanter in i begreppet anställda när det gäller möjligheten att få en julklapp. 

Om du bedriver en enskild firma ses du som innehavare av firman inte som anställd, och därmed får du inte ge dig själv en julklapp. Om du har anställda i firman omfattas de anställda av regler för anställda, men dock inte du som innehavare av firman. 

Julklappar till andra än personalen 

Att ge gåvor vid helger eller personliga högtidsdagar till andra än personalen är normalt sett inte avdragsgillt.  

Reklamgåvor däremot är avdragsgilla om de är av obetydligt värde och om de är försedda med det givande företagets logotyp, under förutsättning att de ges till ett större antal personer. 

Om det däremot sker t.ex en affärsförhandling i samband med gåvans överlämnande ses det som en representationsgåva, även om det sker i nära anslutning till helger eller personliga högtidsdagar. Avdragsgillt belopp för representationsgåvor är 300 kronor exkl moms enligt Skatteverket.