Vill du bjuda dina anställda på julbord? Eller kanske på en enklare jullunch? Vilka får följa med och äta julbordet? Får jag bjuda kunder och leverantörer på julbord? 

Julbord till personal 

Under förutsättning att det är intern representation (t.ex en personalfest) är det en skattefri förmån för personalen att få ett julbord av arbetsgivaren – och avdragsrätten är då enligt gällande representationsregler för måltider samt eventuella kringkostnader. Tänk dock på att man maximalt får ha högst två personalfester per år – om man har fler personalfester blir ingen del avdragsgill från och med personalfest nr 3.  

Jullunch istället för julbord 

Om arbetsgivaren bjuder på jullunch ses det normalt sett inte som en personalfest, och därmed faller begreppet intern representation bort – vilket i sin tur betyder att lunchen skall förmånsbeskattas av den anställde. I och med att personalen förmånsbeskattas för måltiden ses kostnaden helt avdragsgill för arbetsgivaren, på samma sätt som vanliga lönekostnader.  

Men om jullunchen används som en personalfest – då gäller samma regler för en jullunch som för ett julbord. 

Vilka betraktas som personal? 

När det gäller julbord är reglerna om vilka som betraktas som personal mer generösa än övriga skattefria personalförmåner. Utöver avlönad personal får man även bjuda med de anställdas familjer samt även tidigare anställda. 

Om du bedriver en enskild firma ses du som innehavare av firman inte som anställd, och reglerna omfattar därför inte dig. Om du däremot har anställda i firman omfattas de anställda av regler för anställda, men dock inte du som innehavare av firman. 

 Julbord för kunder eller leverantörer 

Samma regler gäller beträffande julbord med kunder eller leverantörer som vid vilken extern representation som helst – dvs det skall vara i anslutning till en affärsförhandling. Om någon affärsförhandling eller annan affärsmässig grund inte har samband med måltiden är det inte att klassa som representation.