Coronagåva

Under år 2021 har alla arbetsgivare möjlighet att ge en extra skattefri gåva upp till 2.000 kronor inkl moms per person till sina anställda, den sk ”coronagåvan”. Eventuellt överstigande kostnad blir en skattepliktig förmån.

Det krävs att gåvor för samma värde ges till samtliga anställda eller till en viss kategori av de anställda.

Om någon anställd får en gåva till ett högre värde än övriga, blir det överskjutande beloppet en skattepliktig förmån.

Julgåva

Julklapp under år 2021 får ges som skattefri förmån om kostnaden är maximalt 500 kronor inkl moms per person (föregående år 450 kr inkl moms).

Julklappen har ett absolut värde, vilket innebär att om den kostar mer än 500 kronor blir HELA värdet en skattepliktig förmån.

Kombinera Coronagåva och julgåva

Coronagåvan och julklappen kan fram till 2021-12-31 kombineras, vilket innebär att det maximala gåvobeloppet blir 2.500 kronor inkl moms per person.

Om Coronagåvan och julklappen kombineras, och om gåvans värde överstiger 2.500 kronor inkl moms per person, räknas först de 500 kronorna av och därefter de 2.000 kronorna. Det kvarstående beloppet blir en skattepliktig förmån för den anställde.

Vad får gåvan/gåvorna  bestå av?

Varken julklappen eller coronagåvan får bestå av pengar eller presentkort som kan bytas mot pengar. Om arbetsgivaren skänker pengar till ideell verksamhet istället för att ge gåvor till personalen gäller nedan:

  • Om arbetsgivaren beslutar sig för att skänka pengar till en ideell organisation istället för att ge gåvor till anställda, blir gåvan en skattefri förmån för den anställde.
  • Om personalen avsäger sig gåvor och istället begär att arbetsgivaren ska skänka pengar till en ideell organisation blir det en skattepliktig förmån för den anställde, eftersom detta då betraktas som en penninggåva till den anställd

Julgåva till andra än personalen

För att få ge gåvor till andra än personalen krävs ett omedelbart samband med verksamheten.

Gåvor som lämnas i samband med helger, personliga högtidsdagar och dödsfall betraktas som privata gåvor och ses inte som en representationsgåva.

Reklamgåvor får lämnas – en reklamgåva är avdragsgill under förutsättning att den är av obetydligt värde och av enklare slag. Det kan t.ex vara en produkt som har direkt anknytning till företaget alternativt en enklare produkt som är försedd med det givande företagets namn eller logga.

Som exempel kan nämnas nyckelringar, almanackor, pennor mm som är försedda med företagets namn eller logga.