År 2021 håller på att närma sig sitt slut, så det är nu hög tid att se över ägarlönerna för inkomstår 2021.

Kontakta oss i god tid före årsskiftet om ni vill ha hjälp med att planera ert löneuttag för resterande del av 2021.

Statlig skatt
Gränsen för statlig skatt ligger på 537.200 kronor för inkomstår 2021. Om man fyllt 65 år vid årets ingång ligger gränsen på 596.800 kronor beroende på det förhöjda grundavdraget.

Om man tjänar mer tillkommer statlig skatt med 20% på den överstigande inkomsten.

Maximal pensionsgrundande inkomst (PGI)
Den maximala pensionsgrundande inkomsten för år 2021 är 550.374 kronor.

Maximal föräldrapenninggrundande inkomst (FGI)
Den maximala föräldrapenninggrundande inkomsten för år 2021 är 476.000 kronor

Maximal sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Den maximala sjukpenninggrundande inkomsten för år 2021 är 380.800 kronor

Utdelningsutrymme för delägare till AB
Lönesummeregeln

För att tillgodoräkna sig lönebaserat utdelningsutrymme måste ägaren (eller närstående) ta ut lön ur bolaget under 2021 med antingen:

  • 654.720 kronor
    … eller …
  • 5% av bolagets totala löner + 409.200  kronor

Om man är ensam löntagare i sitt aktiebolag klarar man lönesummeregeln enligt nedre alternativet om man under inkomstår 2021 tar ut en lön om minst 430.737 kronor

Schablonregeln

Om man inte har möjlighet att ta ut lön för att nyttja lönesummeregeln finns ett schablonbelopp som utdelningsutrymme, som tillfaller delägaren, i förhållande till den ägda andelen i bolaget.

  • Beskattningsår 2022: 187.550 kronor
  • Beskattningsår 2021: 183.700 kronor
  • Beskattningsår 2020: 177.100 kronor