År 2022 håller på att närma sig sitt slut, så det är nu hög tid att se över ägarlönerna för inkomstår 2022. 

Kontakta oss i god tid före årsskiftet om ni vill ha hjälp med att planera ert löneuttag för resterande del av 2022. 

Statlig skatt

Gränsen för statlig skatt ligger på 554.900 kronor för inkomstår 2022.
Om man fyllt 65 år vid årets ingång ligger gränsen på 618.700 kronor beroende på det förhöjda grundavdraget.
Om man tjänar mer tillkommer statlig skatt med 20% på den överstigande inkomsten. 

PGI (Pensionsgrundande inkomst)

Den maximala pensionsgrundande inkomsten för år 2022 är 572.970 kronor. 

SGI (Sjukpenninggrundande inkomst)

Den maximala sjukpenninggrundande inkomsten för år 2022 är 483.000 kronor 

3:12-reglerna, beräkning av utdelningsutrymme för delägare till AB

Lönesummeregeln 

För att tillgodoräkna sig lönebaserat utdelningsutrymme måste ägaren (eller närstående) ta ut lön ur bolaget under 2022 med antingen:

  • 681.600 kronor
      … eller … 
  • 5% av bolagets totala löner + 426.000 kronor 

Om man är ensam löntagare i sitt aktiebolag klarar man lönesummeregeln enligt nedre alternativet om man under inkomstår 2022 tar ut en lön om minst 448.422 kronor 

Schablonregeln 

Om man inte har möjlighet att ta ut lön för att nyttja lönesummeregeln kan man använda schablonregeln. Om du är aktieägare i flera bolag får schablonregeln endast användas i ett bolag. Om schablonregeln används gäller nedan belopp, i förhållande till ägd andel i bolaget.  

  • Beskattningsår 2023: 195.250 kronor 
  • Beskattningsår 2022: 187.550 kronor 
  • Beskattningsår 2021: 183.700 kronor 
  • Beskattningsår 2020: 177.100 kronor