Ett förslag från regeringen är att arbetsgivare även under år 2021 ska kunna ge sina anställda en sk Coronagåva.

Syftet är att inköpen gynnar näringslivet, som har det mycket svårt i pandemins spår.

Detta är dock ännu endast ett förslag, men det förväntas att bli verkställt och då troligtvis med samma regler som gällde under föregående år, dvs år 2020.

Läs mer om Coronagåvor under 2020 här