Det är av största vikt att vi får in Ert material i god tid. Senast den 10:e varje månad behöver vi komplett bokföringsmaterial samt eventuella löneunderlag för att vi garanterat skall hinna behandla och bearbeta det i tid. Var noga med att allt material kommer med från början så att vi inte behöver ödsla onödig tid på att efterfråga t.ex saknade kvitton, personaluppgifter och löneunderlag, kund- och leverantörsfakturor, bank- och plusgirobetalningar, underlag till uttag från banken eller kontoutdrag.